aldp_uvodni_8.jpg

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků ( ALDP) sdružuje významné lesnické společnosti a největší zpracovatele dřeva v ČR. Firmy sdružené v ALDP obsluhují více než 80 % komplexních lesnických zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracují přes polovinu dříví vytěženého v ČR.

Katr_new.jpg

KATR s.r.o.

Společnost KATR s.r.o. je moderní a stabilní soukromá lesnická firma působící na trhu od roku 1991. Poskytuje komplexní lesnické služby vlastníkům lesa, na které navazují provozy zpracování dřeva. KATR s.r.o. zaměstnává cca 180 stálých zaměstnanců, roční obrat společnosti se pohybuje kolem 800 mil. korun při objemu 100 000 kubíků zpracovaného dříví. Hlavní důraz je kladen na kvalitu výrobků a prováděných prací, při využití moderních technologií a zkušeností zaměstnanců.

Pradedsky_1.jpg

Pradědský lesní závod, a.s.

Společnost Pradědský lesní závod, a.s. je stabilní lesnická firma působící od roku 1992 v Moravskoslezském kraji. Firma poskytuje komplexní lesnické služby vlastníkům lesa, včetně dodávky sazenic, těžby dříví harvestorovou technologií a dopravy dříví. Vedle lesnických činností rozvíjí firma i zemědělskou činnost. Hlavní důraz je kladen na modernizaci technologií, kvalifikaci zaměstnanců a kvalitu prací.

Lescus_1.jpg

Lescus Cetkovice, s.r.o

Společnost Lescus Cetkovice, s.r.o., je soukromá firma, provozující lesní školkařskou výrobu a poskytující lesnické služby vlastníkům lesů, na trhu působí od roku 1993. Společnost působí na trhu v České republice a Rakousku, kde je zároveň vlastníkem školkařské firmy NATLACEN GmbH. Školkařská výroba se zaměřuje na produkci prostokořenných i krytokořenných sazenic. Společnost poskytuje také kompletní servis v péči o kultury a ochranu lesa.

lesoskolky.jpg

LESOŠKOLKY s.r.o.

Společnost LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem vznikla v roce 1992 a v současné době obhospodařuje 205 ha školek na území Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského a Karlovarského kraje. LESOŠKOLKY s.r.o. pěstují kompletní sortiment lesních dřevin, dále domácí keře, bohatý sortiment sadby na vánoční stromky. Celkem připravují každý rok pro prodej 20-25 miliónů sadby. Společnost zaměstnává 30 technických pracovníků + 60 stálých pracovníků. Sezónních pracovníků zaměstnává průměrně 100 po dobu 9 měsíců.

1_picecka.jpg

1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. je středně velká rodinná společnost působící na středoevropském trhu, zabývající se pěstební a těžební činností u státních i soukromých lesů. Společnost těží ročně okolo 500 000 kubíků dřeva, které částečně sama zpracovává do konečného produktu, tzv. bednění, převážně pro automobilový průmysl. Společnosti 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. zaměstnává přes 80 stálých zaměstnanců a více než 300 externích partnerů.

LESSaTIMBER.jpg

LESS&TIMBER, a.s.

Společnost LESS & TIMBER, a.s. je významným výrobcem truhlářského a stavebního řeziva a radiálních lamel s navazující výrobou lepeného hranolu, jehož je největším výrobcem v České republice a jedním z největších v Evropě. Od 1. ledna 2015 je společnost součástí české investiční skupiny Jet Investment investující do tradičních českých podniků s mnohaletou historií. Společnost LESS & TIMBER, a.s. patří k významným zpracovatelům kvalitní kulatiny v Evropě.

LDF.jpg

LDF Rožnov a.s.

Společnost LDF Rožnov a.s. je moderní a stabilní soukromá lesnická firma, která se zabývá komplexními lesnickými službami od pěstebních činností, dopravu dřiví až po těžební práce harvestorovou technologií. Firma zaměstnává 50 stálých zaměstnanců, roční obrat firmy se pohybuje kolem 500 mil. korun při objemu 250 000 m3 vytěženého dříví.

Jihozapadni_drevarska.jpg

Jihozápadní dřevařská a.s.

Společnost Jihozápadní dřevařská a.s., vznikla v roce 1999 za účelem podnikání v oblasti komplexních lesnických služeb pro veškeré vlastníky lesa. Hlavním výrobním programem je komplexní výroba dříví, obchod s dřívím, doprava dříví a pěstební práce v lesním hospodářství. Společnost neustále rozšiřuje své kapacitní možnosti a modernizuje své technologie ve všech oblastech svého působení. Zvláště se zaměřuje na technologickou modernizaci v oblasti těžby a přibližování dříví harvestorovými technologiemi a dopravy dříví.

Fotot_LST.jpg

LST a.s.

Společnost LST a.s. sídlí v Trhanově na Chodsku a je jednou z tradičních českých firem podnikajících především v oblasti lesnictví, zpracování dřeva a v navazujících službových a výrobních oborech. Kromě těchto základních podnikatelských směrů rozvíjí výrobu bukové spárovky ve své divizi Veselí n.M. a též zpracování těžebních zbytků pro energetické účely. Tržby firmy se v posledních letech pohybovaly v průměru kolem 1 miliardy Kč. LST a.s. zaměstnává v ČR cca 250 pracovníků.

kloboucka_660x325.jpg

Kloboucká lesní, s.r.o.

Společnost Kloboucká lesní je stabilní tuzemskou lesnickou firmou působící na českém trhu od roku 1998. Provádí veškeré pěstební i těžební práce, dopravu dřeva i jeho následné zpracování. Hlavní důraz klade na odborné a vysoce kvalitní provedení práce s využitím moderních technologií. V současné době zaměstnává více než 230 stálých zaměstnanců. Aktivity firmy jsou jak celorepublikového tak i mezinárodního rozsahu.

UNILES_new.JPG

UNILES, a.s.

Společnost UNILES patří mezi největší tuzemské lesnické firmy. Vlastníkům lesů nabízí kvalifikované provedení pěstebních i těžebních lesnických prací a zobchodování dříví. Roční obrat společnosti se v současnosti pohybuje kolem 2,5 mld. Kč a zaměstnává více než 250 pracovníků.

12.jpg

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Firma Lesostavby Frýdek-Místek je moderní a stabilní soukromou firmou působící v oblasti stavební výroby a lesnictví. Průměrný roční obrat firmy se pohybuje kolem 1,15 mld. Kč a v sezóně zaměstnává 450 až 500 zaměstnanců.

10.jpg

Holzindustrie Chanovice s.r.o.

Společnost Holzindustrie Chanovice s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny HAAS GROUP se sídlem v bavorském Falkenbergu. Hlavním výrobním programem je výroba lepených třívrstvých desek, výroba lepených středových desek, výroba lepených vazníků a lepeného dřeva BSH, výroba konstrukčního dřeva KVH, výroba lepených latí a v neposlední řadě výroba pelet. Společnost zaměstnává v současné době 380 zaměstnanců a roční obrat v roce 2013 činil 1. mld. Kč. Celkový roční pořez především smrkové kulatiny je 250 000 m3.

09.jpg

Mondi Štětí a.s.

Mondi Štětí je předním výrobcem vysoce kvalitního pytlového a sulfátového balícího papíru, a významným evropským dodavatelem buničiny a papíru na výrobu obalů z vlnité lepenky. Mondi Štětí ročně vyrobí více než 500 000 tun buničiny a papíru prvotřídní kvality, ročně zpracuje téměř 2,3 mil. m3 dříví, zaměstnává 570 osob a roční obrat činí 9 mld. Kč.

08.jpg

Opavská lesní a.s.

Opavská lesní je obchodní lesnickou firmou působící v Moravskoslezském kraji, ale řadí se mezi nejvýznamnější dodavatele služeb pro lesní hospodářství v celé ČR. Provádí komplexní lesnickou činnost od pěstování sazenic lesních dřevin, pěstební práce v lese, těžbu, přibližování, až po odvoz dříví. Společnost měla v roce 2013 roční obrat přes 1 mld. Kč a zaměstnává téměř 150 pracovníků.

07.jpg

Petra spol. s r.o.

Společnost PETRA podniká zejména v lesním hospodářství a obchodu se dřevem. Využívá moderní technické vybavení a zaměstnává vysoce kvalifikované zaměstnance. Firma zaměstnává téměř 180 osob, roční obrat činí 2,5 mld. Kč a za rok vytěží více než 1 mil. m3 dříví.

02.jpg

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

Mayr-Melnhof Holz Paskov zpracovává jehličnaté dříví o objemu přes 1 mil. m3 a úzce spolupracuje s provozem společnosti Biocel Paskov.Mayr-Melnhof Holz Paskov je součástí rakouského holdingu se sídlem v Leobenu. Společnost v ČR zaměstnává 250 osob a roční obrat činí téměř 3,8 mld. Kč.

03.jpg

Biocel Paskov a.s.

Biocel Paskov je významným evropským producentem viskózového vlákna. Společnost je součástí rakouské skupiny Lenzing. Roční obrat Biocelu Paskov se pohybuje kolem 4,4 mld.Kč a zaměstnává téměř 400 pracovníků.

01.jpg

KRONOSPAN ČR, spol. s r.o.

KRONOSPAN ČR patří mezi největší a nejmodernější závody skupiny KRONOSPAN - světového lídra ve výrobě aglomerovaných materiálů na bázi dřeva. V Jihlavě vyrábí nábytkářské a stavební desky na bázi dřeva. Průměrný roční obrat firmy se pohybuje kolem 8,8 mld.Kč a zaměstnává téměř 450 zaměstnanců.

04.jpg

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

Společnost Stora Enso Wood Products Ždírec je součástí nadnárodního koncernu Stora Enso se sídlem ve Finsku. Mezi hlavní produkční aktivity patří výroba a prodej stavebně-konstrukčního řeziva, latí, palubek a materiálu na výrobu lepených nosníků KVH. Celkový roční objem zpracované převážně smrkové kulatiny se ustálil na hranici zhruba 1 mil. m3

05.jpg

Wotan Forest, a.s.

Společnost Wotan Forest, a.s. zaměřuje svou činnost na zpracování dřeva, výrobu dřevěného programu, dětškých hřišť, školkařskou činnost a poradenství v oblastech obnovy a pěstování lesa, realizaci okrasné zeleně i rekultivace. Roční obrat firmy činí 1,3 miliardy Kč a zaměstnává více než 500 zaměstnanců.

ETICKÝ KODEX členů ALDP

1. Úvodní ustanovení

1.1. Cílem etického kodexu členů ALDP je vyjádřit vůli jeho členů k dodržování této normy chování ve všech
oblastech jejich odborné i územní působnosti. Dodržování etického kodexu ALDP je morálním závazkem
každého jejího člena.

1.2. Etický kodex zahrnuje zejména pravidla chování členů ALDP nejen ve vztazích mezi sebou navzájem,
ve vztazích s orgány státní správy a s ostatními subjekty vytvářejícími podnikatelské prostředí, ale i ve
vztazích s veřejností a se zaměstnanci jednotlivých členů ALDP.

1.3. Ze strany členů ALDP není tolerována žádná forma přímého nebo nepřímého uplácení nebo korupce.
Nepřijímají ani neposkytují žádné mimořádné výhody jakéhokoliv druhu, bez ohledu na to, zda osoba
nabízející nebo požadující takovou výhodu pracuje ve veřejném nebo soukromém sektoru.

2. Pravidla chování členů ALDP

2.1.1 Členové ALDP jednají v obchodní soutěži svobodně, zodpovědně a čestně v mezích mezinárodně uznávaných
pravidel poctivého obchodu a hospodářské soutěže, svým jednáním v obchodních vztazích se snaží vytvářet
atmosféru důvěry a korektnosti.

2.1.2 V rámci ALDP se podporuje vzájemná výměna relevantních zkušeností a poznatků získaných z činnosti jejích
členů, pokud tím není dotčeno obchodní tajemství, dochází ke koordinaci obchodní politiky jednotlivých
členů ALDP a chráněných práv jejich zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších osob majících vztah ke
členovi ALDP.

2.1.3. V případě, že je člen ALDP zároveň členem jiného sdružení, dbá na to, aby svou činností a chováním
nepoškodil dobré jméno ALDP a jejích členů. Členové ALDP se neuchylují k jednání, které je v České republice
anebo ve státech Evropské Unie považováno za nemravné.

2.2 Ve vztahu ke státní správě, ostatním podnikatelským subjektům a veřejnosti

2.2.1. Členové ALDP respektují při své činnosti právní řád a považují dodržování zákonů za základní předpoklad
vytváření příznivého podnikatelského prostředí. Řídí se zásadami obchodní etiky, důsledně plní uzavřené
smlouvy, ujednání a závazky a dodržují platební morálku.

2.2.2. Ve svých informačních, propagačních a reklamních materiálech uvádějí členové ALDP pravdivé údaje, které
neuvedou zákazníky v omyl. Snaží se vytvářet image svých podniků a svého podnikání na principech důvěryhodnosti,
odpovědnosti, spolehlivosti a zákonnosti.

2.2.3. Při formulaci stanovisek k zásadním otázkám o činnosti ALDP vůči orgánům státní správy či samosprávy,
sdělovacím prostředkům a veřejnosti se tato stanoviska prezentují tak, aby bylo zřejmé, zda jde o stanovisko
ALDP, nebo o individuální stanovisko jejího konkrétního člena.

2.2.4. Ve vztahu vůči státním orgánům upřednostňují členové při prosazování svých zájmů koordinovaný postup v rámci
ALDP zejména v legislativní oblasti a poskytují odpovídající podporu při přípravě obecně závazných právních předpisů.

2.3 Ve vztahu k zaměstnancům

2.3.1. Členové ALDP dbají o důstojné zaměstnavatelské prostředí bez jakékoliv diskriminace, která by odporovala právu a
dobrým mezilidským vztahům, mají k zaměstnancům úctu a pečují o jejich spravedlivé odměňování, informovanost a zvyšování
kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce. Snaží se vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní
zodpovědnosti.

2.3.2 Ze strany členů ALDP je respektován sociální dialog při zachování ekonomické stability a rozvoje podniku. Případné pracovní
spory jsou řešeny smírnou cestou.

2.3.3 Zaměstnanci člena ALDP nejsou svými zaměstnavateli žádným způsobem naváděni k tomu, aby komukoliv poskytovali neúplné,
nesprávné nebo jinak zavádějící informace o produktech členů ALDP. To se týká i zaměstnanců, kteří dříve pracovali u
jiného člena ALDP, od nichž nový zaměstnavatel nikdy nepožaduje, aby komukoliv předali důvěrné a interní informace
získané v rámci minulého pracovního vztahu.

3. Kontrola dodržování etického kodexu

3.1 O dodržování etického kodexu co do jeho obsahu i smyslu dbají členové ALDP jak ve svých organizacích, tak v
organizacích jiných členů ALDP. S etickým kodexem seznámí všechny své zaměstnance a zástupce jednající jejich
jménem a budou od těchto osob vyžadovat dodržování všech zásad etického kodexu.

3.2 Členové ALDP budou hájit oprávněné zájmy ostatních členů ALDP a budou jednotně postupovat při obraně práv každého
svého člena v případech, kdy kdokoliv svým jednáním poškozuje práva některého z členů ALDP.

3.3 Každý člen má právo upozornit předsednictvo ALDP na případy možného porušení etického kodexu a je povinen tak
učinit v případě, že k porušení etického kodexu došlo jeho vinou.

3.4 Nerespektování zásad etického kodexu může mít za následek postup uplatňovaný v souladu s platnými stanovami ALDP.

4. Závěrečná ustanovení

Etický kodex se jeho schválením stává závazným pro všechny členy ALDP, kteří se zavazují jej trvale dodržovat.
Etický kodex může být měněn a upravován pouze usnesením valné hromady ALDP. Každý z členů ALDP má právo podat podnět ke
změně či doplnění etického kodexu.

V Jihlavě, dne 4. 12. 2013

Ing. Ivo Klimša, v.r.
předseda ALDP

Ing. Petr Jelínek, v.r.
místopředseda ALDP