aldp_uvodni_8.jpg

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků ( ALDP) sdružuje významné lesnické společnosti a největší zpracovatele dřeva v ČR. Firmy sdružené v ALDP obsluhují více než 80 % komplexních lesnických zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracují přes polovinu dříví vytěženého v ČR.

Katr_new.jpg

KATR s.r.o.

Společnost KATR s.r.o. je moderní a stabilní soukromá lesnická firma působící na trhu od roku 1991. Poskytuje komplexní lesnické služby vlastníkům lesa, na které navazují provozy zpracování dřeva. KATR s.r.o. zaměstnává cca 180 stálých zaměstnanců, roční obrat společnosti se pohybuje kolem 800 mil. korun při objemu 100 000 kubíků zpracovaného dříví. Hlavní důraz je kladen na kvalitu výrobků a prováděných prací, při využití moderních technologií a zkušeností zaměstnanců.

Pradedsky_1.jpg

Pradědský lesní závod, a.s.

Společnost Pradědský lesní závod, a.s. je stabilní lesnická firma působící od roku 1992 v Moravskoslezském kraji. Firma poskytuje komplexní lesnické služby vlastníkům lesa, včetně dodávky sazenic, těžby dříví harvestorovou technologií a dopravy dříví. Vedle lesnických činností rozvíjí firma i zemědělskou činnost. Hlavní důraz je kladen na modernizaci technologií, kvalifikaci zaměstnanců a kvalitu prací.

Lescus_1.jpg

Lescus Cetkovice, s.r.o

Společnost Lescus Cetkovice, s.r.o., je soukromá firma, provozující lesní školkařskou výrobu a poskytující lesnické služby vlastníkům lesů, na trhu působí od roku 1993. Společnost působí na trhu v České republice a Rakousku, kde je zároveň vlastníkem školkařské firmy NATLACEN GmbH. Školkařská výroba se zaměřuje na produkci prostokořenných i krytokořenných sazenic. Společnost poskytuje také kompletní servis v péči o kultury a ochranu lesa.

lesoskolky.jpg

LESOŠKOLKY s.r.o.

Společnost LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem vznikla v roce 1992 a v současné době obhospodařuje 205 ha školek na území Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského a Karlovarského kraje. LESOŠKOLKY s.r.o. pěstují kompletní sortiment lesních dřevin, dále domácí keře, bohatý sortiment sadby na vánoční stromky. Celkem připravují každý rok pro prodej 20-25 miliónů sadby. Společnost zaměstnává 30 technických pracovníků + 60 stálých pracovníků. Sezónních pracovníků zaměstnává průměrně 100 po dobu 9 měsíců.

1_picecka.jpg

1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. je středně velká rodinná společnost působící na středoevropském trhu, zabývající se pěstební a těžební činností u státních i soukromých lesů. Společnost těží ročně okolo 500 000 kubíků dřeva, které částečně sama zpracovává do konečného produktu, tzv. bednění, převážně pro automobilový průmysl. Společnosti 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. zaměstnává přes 80 stálých zaměstnanců a více než 300 externích partnerů.

LESSaTIMBER.jpg

LESS&TIMBER, a.s.

Společnost LESS & TIMBER, a.s. je významným výrobcem truhlářského a stavebního řeziva a radiálních lamel s navazující výrobou lepeného hranolu, jehož je největším výrobcem v České republice a jedním z největších v Evropě. Od 1. ledna 2015 je společnost součástí české investiční skupiny Jet Investment investující do tradičních českých podniků s mnohaletou historií. Společnost LESS & TIMBER, a.s. patří k významným zpracovatelům kvalitní kulatiny v Evropě.

LDF.jpg

LDF Rožnov a.s.

Společnost LDF Rožnov a.s. je moderní a stabilní soukromá lesnická firma, která se zabývá komplexními lesnickými službami od pěstebních činností, dopravu dřiví až po těžební práce harvestorovou technologií. Firma zaměstnává 50 stálých zaměstnanců, roční obrat firmy se pohybuje kolem 500 mil. korun při objemu 250 000 m3 vytěženého dříví.

Jihozapadni_drevarska.jpg

Jihozápadní dřevařská a.s.

Společnost Jihozápadní dřevařská a.s., vznikla v roce 1999 za účelem podnikání v oblasti komplexních lesnických služeb pro veškeré vlastníky lesa. Hlavním výrobním programem je komplexní výroba dříví, obchod s dřívím, doprava dříví a pěstební práce v lesním hospodářství. Společnost neustále rozšiřuje své kapacitní možnosti a modernizuje své technologie ve všech oblastech svého působení. Zvláště se zaměřuje na technologickou modernizaci v oblasti těžby a přibližování dříví harvestorovými technologiemi a dopravy dříví.

Fotot_LST.jpg

LST a.s.

Společnost LST a.s. sídlí v Trhanově na Chodsku a je jednou z tradičních českých firem podnikajících především v oblasti lesnictví, zpracování dřeva a v navazujících službových a výrobních oborech. Kromě těchto základních podnikatelských směrů rozvíjí výrobu bukové spárovky ve své divizi Veselí n.M. a též zpracování těžebních zbytků pro energetické účely. Tržby firmy se v posledních letech pohybovaly v průměru kolem 1 miliardy Kč. LST a.s. zaměstnává v ČR cca 250 pracovníků.

kloboucka_660x325.jpg

Kloboucká lesní, s.r.o.

Společnost Kloboucká lesní je stabilní tuzemskou lesnickou firmou působící na českém trhu od roku 1998. Provádí veškeré pěstební i těžební práce, dopravu dřeva i jeho následné zpracování. Hlavní důraz klade na odborné a vysoce kvalitní provedení práce s využitím moderních technologií. V současné době zaměstnává více než 230 stálých zaměstnanců. Aktivity firmy jsou jak celorepublikového tak i mezinárodního rozsahu.

UNILES_new.JPG

UNILES, a.s.

Společnost UNILES patří mezi největší tuzemské lesnické firmy. Vlastníkům lesů nabízí kvalifikované provedení pěstebních i těžebních lesnických prací a zobchodování dříví. Roční obrat společnosti se v současnosti pohybuje kolem 2,5 mld. Kč a zaměstnává více než 250 pracovníků.

12.jpg

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Firma Lesostavby Frýdek-Místek je moderní a stabilní soukromou firmou působící v oblasti stavební výroby a lesnictví. Průměrný roční obrat firmy se pohybuje kolem 1,15 mld. Kč a v sezóně zaměstnává 450 až 500 zaměstnanců.

10.jpg

Holzindustrie Chanovice s.r.o.

Společnost Holzindustrie Chanovice s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny HAAS GROUP se sídlem v bavorském Falkenbergu. Hlavním výrobním programem je výroba lepených třívrstvých desek, výroba lepených středových desek, výroba lepených vazníků a lepeného dřeva BSH, výroba konstrukčního dřeva KVH, výroba lepených latí a v neposlední řadě výroba pelet. Společnost zaměstnává v současné době 380 zaměstnanců a roční obrat v roce 2013 činil 1. mld. Kč. Celkový roční pořez především smrkové kulatiny je 250 000 m3.

09.jpg

Mondi Štětí a.s.

Mondi Štětí je předním výrobcem vysoce kvalitního pytlového a sulfátového balícího papíru, a významným evropským dodavatelem buničiny a papíru na výrobu obalů z vlnité lepenky. Mondi Štětí ročně vyrobí více než 500 000 tun buničiny a papíru prvotřídní kvality, ročně zpracuje téměř 2,3 mil. m3 dříví, zaměstnává 570 osob a roční obrat činí 9 mld. Kč.

08.jpg

Opavská lesní a.s.

Opavská lesní je obchodní lesnickou firmou působící v Moravskoslezském kraji, ale řadí se mezi nejvýznamnější dodavatele služeb pro lesní hospodářství v celé ČR. Provádí komplexní lesnickou činnost od pěstování sazenic lesních dřevin, pěstební práce v lese, těžbu, přibližování, až po odvoz dříví. Společnost měla v roce 2013 roční obrat přes 1 mld. Kč a zaměstnává téměř 150 pracovníků.

07.jpg

Petra spol. s r.o.

Společnost PETRA podniká zejména v lesním hospodářství a obchodu se dřevem. Využívá moderní technické vybavení a zaměstnává vysoce kvalifikované zaměstnance. Firma zaměstnává téměř 180 osob, roční obrat činí 2,5 mld. Kč a za rok vytěží více než 1 mil. m3 dříví.

02.jpg

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

Mayr-Melnhof Holz Paskov zpracovává jehličnaté dříví o objemu přes 1 mil. m3 a úzce spolupracuje s provozem společnosti Biocel Paskov.Mayr-Melnhof Holz Paskov je součástí rakouského holdingu se sídlem v Leobenu. Společnost v ČR zaměstnává 250 osob a roční obrat činí téměř 3,8 mld. Kč.

03.jpg

Biocel Paskov a.s.

Biocel Paskov je významným evropským producentem viskózového vlákna. Společnost je součástí rakouské skupiny Lenzing. Roční obrat Biocelu Paskov se pohybuje kolem 4,4 mld.Kč a zaměstnává téměř 400 pracovníků.

01.jpg

KRONOSPAN ČR, spol. s r.o.

KRONOSPAN ČR patří mezi největší a nejmodernější závody skupiny KRONOSPAN - světového lídra ve výrobě aglomerovaných materiálů na bázi dřeva. V Jihlavě vyrábí nábytkářské a stavební desky na bázi dřeva. Průměrný roční obrat firmy se pohybuje kolem 8,8 mld.Kč a zaměstnává téměř 450 zaměstnanců.

04.jpg

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

Společnost Stora Enso Wood Products Ždírec je součástí nadnárodního koncernu Stora Enso se sídlem ve Finsku. Mezi hlavní produkční aktivity patří výroba a prodej stavebně-konstrukčního řeziva, latí, palubek a materiálu na výrobu lepených nosníků KVH. Celkový roční objem zpracované převážně smrkové kulatiny se ustálil na hranici zhruba 1 mil. m3

05.jpg

Wotan Forest, a.s.

Společnost Wotan Forest, a.s. zaměřuje svou činnost na zpracování dřeva, výrobu dřevěného programu, dětškých hřišť, školkařskou činnost a poradenství v oblastech obnovy a pěstování lesa, realizaci okrasné zeleně i rekultivace. Roční obrat firmy činí 1,3 miliardy Kč a zaměstnává více než 500 zaměstnanců.

STANOVY ALDP

STANOVY
zájmového sdružení právnických osob

(Úplné znění ke dni 19.04.2016)

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
Association of forestry and wood processing companies

(registrována u Magistrátu hlavního města Prahy, č. reg. 4/11)

Praha, 2013

Preambule

Vedeni snahou o pozvednutí úlohy občanské a firemní odpovědnosti ve společnosti, přesvědčeni o prospěšnosti zodpovědného hospodaření s dřevní surovinou a výrobků z ní, odmítajíce apriorní rozdělování odvětví lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu z pohledu druhu vlastnictví, především tzv. vlastnictví domácího a zahraničního kapitálu, popř. vlastnictví soukromého, municipálního či státního, vědomi si nutnosti podpory výzkumu, vývoje a podpory inovací a oborového školství, vedeni rovněž snahou společně řešit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, jsouce přesvědčeni o prospěšnosti aktivního lobbingu ve prospěch konkurenceschopnosti lesnicko-dřevařského sektoru s výhodou pro celou společnost,
zakládáme níže popsané sdružení.

Hlava I
Základní ustanovení

Článek 1
Název a sídlo


1. Název zájmového sdružení právnických osob zní: Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
zkratka ALDP
(dále jen ALDP, případně „sdružení")
Anglický název: Association of forestry and wood processing companies
sídlící na adrese: Praha 7, U Uranie 954/18, PSČ 170 00

Článek 2
Právní postavení

1. Sdružení je iniciativou členů vedených zájmem shrnutým v preambuli. Sdružení je zakládáno s cílem prosazovat zájmy svých členů ve společnosti včetně státní správy a orgánů Evropské unie.
2. Sdružení je zakládáno v souladu s ust. § 20 f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků je profesním sdružením zaměstnavatelů, jež mají ve smyslu § 23 a § 25 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, ambice kolektivně vyjednávat a kolektivní smlouvou, ať již podnikovou nebo vyššího stupně, upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran kolektivní smlouvy.

Článek 3
Územní působnost a odborné uspořádání sdružení

1. Sdružení vyvíjí svojí svoji činnost na celém území České republiky. Sdružení při své činnosti předpokládá spolupráci na různých úrovních s ostatními složkami občanské společnosti, jakož i se všemi orgány správy státu a EU s cílem prosazení oprávněných zájmů svých členů.
2. Každý člen sdružení se podle svého profesního zaměření účastní činnosti sdružení v příslušné specializované sekci sdružení. Člen sdružení, který podniká jak v dřevozpracujícím oboru, tak i v lesnickém oboru, se může účastnit činnosti obou specializovaných sekcí sdružení, avšak svoje aktivní i pasivní volební právo do orgánů sdružení může vykonávat pouze za jednu specializovanou sekci, má tedy pouze jeden hlas. Člen sdružení, který se účastní činnosti obou specializovaných sekcí sdružení, vůči sdružení hradí jeden poplatek. Sdružení má dvě specializované odborné sekce:
a) dřevozpracující sekci
b) lesnickou sekci
Seznam členů obou specializovaných sekcí vede a jeho aktualizaci provádí výkonný ředitel sdružení. V případě sporu o zařazení do specializované sekce rozhoduje s konečnou platností předsednictvo.

Článek 4
Předmět činnosti

1. Předmětem činnosti sdružení je:
a) Spolupráce na vytváření a udržování konkurenceschopného ekonomicko - legislativního prostředí pro podnikání v oborech lesnických činností a dřevozpracujícího průmyslu
b) Spolupráce na efektivním, dlouhodobě udržitelném lesním hospodaření a využívání zdrojů dřevní hmoty v České republice
c) Podpora a propagace dřeva jako obnovitelného materiálu a výrobků ze dřeva jako moderní alternativě vůči výrobkům z materiálů s nesrovnatelně vyšším negativním ekologickým efektem
d) Podpora a aktivní participace na přípravě a oponentuře legislativních, regulačních a doporučujících opatření na úrovni státu a evropských orgánů
e) Podpora oborových výzkumů, vývoje a inovací v lesnicko-dřevařském sektoru
f) Podpora oborového školství a aktivní participace na jeho rozvoji

Hlava II
Členství, práva a povinnosti členů

Článek 5
Vznik členství

1. Členem sdružení se může stát právnická osoba splňující následující podmínky pro přijetí za člena:
a) V písemné žádosti o členství vyjádří souhlas s preambulí stanov a stanovami jako celkem a současně uvede, v jaké specializované sekci bude v rámci sdružení působit. Bude-li chtít působit žadatel o členství v obou specializovaných sekcích, tuto skutečnost jednak uvede v žádosti o členství a dále si vybere pouze jednu ze specializovaných sekcí, za kterou bude vykonávat aktivní i pasivní volební právo do orgánů sdružení
b) Písemná žádost musí být doručena k rukám předsednictva sdružení, které ji předloží valné hromadě ke schválení v nejbližším možném termínu. Předložení žádosti valné hromadě ke schválení „per rollam" je možné
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných stávajících členů, v případě hlasování „per rollam" dvoutřetinovou většinou hlasů všech stávajících členů.
3. Členem sdružení se nemůže stát právnická osoba působící v uskupeních s protikladnými cíli.

Článek 6
Deklarace

Členství ve sdružení zavazuje člena k prosazování zájmů sdružení a jeho propagaci, jakož i k realizaci cílů a dílčích povinností vyplývajících ze schváleného přehledu činnosti včetně případných finančních a jiných závazků.

Článek 7
Práva a povinnosti členů

1. Členská práva:
a) Účastnit se všech aktivit sdružení
b) Být odpovídajícím způsobem informován o aktivitách sdružení
c) Člen má právo vyjadřovat se k činnosti sdružení, předkládat návrhy a stanoviska a využívat výsledků činnosti sdružení

2. Povinnosti členů:
a) Aktivně spolupracovat a podílet se na činnosti sdružení
b) Platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady a služby ALDP. V případě, že člen nezaplatí příspěvky a služby ALDP ve lhůtě splatnosti a ani v dodatečné 30-denní lhůtě po doručení upomínky, je mu až do úhrady všech jeho závazků předsednictvo oprávněno pozastavit členství v ALDP
c) Prosazovat zájmy sdružení vyplývající z řádně schválených dokumentů sdružení

Článek 8
Zánik členství a zánik sdružení

1. Členství zaniká kterýmkoli z následujících způsobů:
a) písemným oznámením člena o ukončení členství doručeného k rukám předsednictva sdružení na adresu sídla sdružení. Dnem vystoupení se rozumí den doručení písemného oznámení o vystoupení
b) vyloučením člena rozhodnutím valné hromady ze závažných důvodů, zejména pro porušení Etického kodexu. O vyloučení člena sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných stávajících členů, v případě hlasování „per rollam" dvoutřetinovou většinou hlasů všech stávajících členů
c) okamžikem prohlášení úpadku, vyhlášení konkurzu, povolení vyrovnání anebo vstupem člena do likvidace. Člen je povinen informovat předsednictvo o vzniku skutečnosti způsobující zánik členství bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví
2. Zánik členství nezbavuje člena závazků vzniklých v průběhu členství ve sdružení.
3. Ke zrušení sdružení může dojít na základě rozhodnutí valné hromady dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Jestliže jmění sdružení nepřechází na právního nástupce, vyžaduje se před zánikem sdružení jeho likvidace. Sdružení zaniká výmazem z registrace.

Článek 9
Vypořádání při zániku členství a při zániku sdružení

1. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na jakékoliv majetkové vypořádání vůči sdružení. Zaplacené členské příspěvky se nevracejí. Povinnost k úhradě členských příspěvků, s jejichž placením je člen, jehož členství zaniklo, v prodlení, zůstává nedotčena.
2. V případě zrušení sdružení bez právního nástupce proběhne likvidace sdružení. Likvidátora jmenuje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností se použijí přiměřeně pro likvidaci sdružení. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi stávající členy v době likvidace v poměru odpovídajícím hlasům jednotlivých stávajících členů sdružení v době likvidace na valné hromadě.

Hlava III
Vnitřní organizace sdružení

Článek 10
Orgány sdružení


1. Orgány sdružení jsou valná hromada, předsednictvo a dozorčí rada. Členem předsednictva a dozorčí rady je vždy fyzická osoba nominovaná členem sdružení.
2. Volené orgány jsou odpovědné svým volitelům.
3. Jednání orgánů sdružení je upraveno jednacím řádem, který schvaluje příslušný orgán sdružení.

Článek 11
Valná hromada

1. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
2. Valná hromada je nejvyšší orgán sdružení. Členové zde uplatňují svá práva řídit záležitosti sdružení, navrhují a schvalují strategii a akční plán a kontrolují činnost sdružení.
3. Valnou hromadu svolává předsednictvo nejméně jednou ročně.
4. Valná hromada je svolána pozvánkou zaslanou členům sdružení písemně, faxem nebo elektronicky nejméně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, místo a čas konání a program jednání.
5. Předsednictvo svolá mimořádnou valnou hromadu k písemné žádosti členů, kterým náleží alespoň třetina hlasů, nebo k písemné žádosti dozorčí rady. Svolává se pozvánkou zaslanou členům sdružení písemně, faxem nebo elektronicky nejméně 15 dnů před jejím konáním. Valná hromada se v tomto případě musí konat nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, popř. jimi pověření zástupci, kteří celkově disponují nadpoloviční většinou hlasů.
7. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, svolá předsednictvo náhradní valnou hromadu. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení předcházejícího odstavce.
8. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li stanovy většinu jinou.
9. Pro hlasování na valné hromadě platí, že každému členovi náleží za každých započatých 1 000 000 Kč z dosaženého specializovaného obratu na základě tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb pocházejících pouze ze zpracování surového dříví a z pěstebních nebo těžebních činností za uplynulé uzavřené roční účetní období 1 hlas. Členovi však náleží vždy maximálně 30 % všech hlasů. Hlasy členů, které by náleželi těmto členům v rozsahu nad 30 % všech hlasů v případě neexistence omezení dle předchozí věty, se poměrně rozdělí mezi zbývající členy, a to adekvátně dle počtu jejich hlasů. Dělení hlasů je možné. Součet všech hlasů, včetně hlasů členů, u nichž se uplatní omezení, tak činí právě 100 %.
10. Pro stanovení počtu hlasů dle předchozího odstavce je rozhodující:
a) výše tržeb člena za prodej vlastních výrobků a služeb uvedené ve „Výkazu zisku a ztráty v druhovém členění", který je součástí účetní závěrky za poslední ukončené účetní období, a to v položce II. Výkony, II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
b) výše tržeb člena za provádění pěstebních nebo těžebních činností uvedené ve Výkazu zisku a ztráty v druhovém členění", který je součástí účetní závěrky za poslední ukončené účetní období.
Pro stanovení počtu hlasů se však použije pouze ta část tržeb, která pochází ze zpracování dřeva nebo z provádění pěstebních nebo těžebních činností, přičemž platí, že členům sdružení zařazených do lesnické sekce se započítávají do dosaženého specializovaného obratu jak tržby za provádění pěstebních nebo těžebních činností, tak i tržby za prodej vlastních výrobků. Každý člen sdružení je povinen předložit předsednictvu nejpozději 7 dní před termínem konání valné hromady písemné čestné prohlášení o tom, že jím předložená výše obratu se týká pouze služeb a výrobků souvisejících pouze s lesnickou nebo dřevozpracující činností.
Podléhá-li člen povinnému auditu účetní závěrky dle platné právní úpravy, musí být použit údaj o tržbách ze zpracování dřeva nebo o tržbách z provádění pěstebních nebo těžebních činností, který vychází podle účetní závěrky v auditované podobě.
Podléhá-li člen povinnému auditu účetní závěrky a bude-li se valná hromada konat v době, kdy účetní závěrka za poslední ukončené účetní období není dosud ověřena auditorem, použije se pro stanovení počtu hlasů výše specifikovaný údaj za nejbližší poslední ukončené účetní období.
Každý člen včetně zastoupených členů je povinen údaj pro stanovení počtu hlasů poskytnout a doložit čestným prohlášením předsednictvu nejpozději 7 dní před termínem konání zasedání valné hromady.

Pro hlasování na valné hromadě ve věci kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu platí, že pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí schválení rozhodnutí v každé specializované sekci 3/4 většinou hlasů členů příslušné specializované sekce přítomných na valné hromadě s tím, že na valné hromadě musí být přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, kteří náleží do příslušné specializované sekce.
11. Ve věcech hlasování valné hromady lze přijímat rozhodnutí způsobem „per rollam".
12. ALDP si stanovuje tento způsob a podmínky platnosti pro hlasování „per rollam":
a) hlasování probíhá e-mailem
b) lhůta pro hlasování je pět pracovních dnů od předložení návrhu rozhodnutí, navržené členy, kteří disponují alespoň jednou třetinou hlasů všech členů nebo předsednictvem. Návrh rozhodnutí musí být zaslán všem členům ALDP
c) každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci zadat funkci „odpovědět všem" a je rovněž povinen potvrdit přijetí e-mailu funkcí „potvrzení o přečtení"
d) předseda je povinen oznámit výsledek hlasování do tří pracovních dnů od skončení hlasování
e) hlasování „per rollam" je písemně zaznamenáno do zápisu valné hromady na jejím nejbližším jednání
13. Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) Přijímání a vylučování členů
b) Volba a odvolání členů předsednictva
c) Volba a odvolání členů dozorčí rady
d) Schvalování plánu činnosti včetně finančního plánu a výsledků hospodaření
e) Schvalování zpráv předsednictva a dozorčí rady o činnosti sdružení
f) Přijímání stanov sdružení, jejich doplňování a změn
g) Rozhodování o výši členských příspěvků a výši úhrad za služby poskytované ALDP na příslušný rok
h) Rozhodování o zrušení sdružení, způsobu jeho likvidace a sloučení sdružení
i) Jmenování a odvolání likvidátora
j) Rozhodování o hospodaření a dispozicích s majetkem sdružení nad 500.000,- Kč
k) Rozhodování ve věcech kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu
l) Rozhodování o všech otázkách, které do její působnosti svěřují stanovy.
14. Valná hromada si může k rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřují stanovy.
15. Program jednání valné hromady stanovuje předsednictvo sdružení. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu jednání, mohou být rozhodnuty jen za účasti a se souhlasem všech členů. V případě svolání mimořádné valné hromady musí program obsahovat body navržené žadatelem.
16. Jednání řídí předseda dle schváleného jednacího řádu.
17. O jednání valné hromady se pořizuje písemný zápis, jehož platnost ověřuje svým podpisem předseda a zapisovatel.

Článek 12
Předsednictvo

1. Předsednictvo tvoří fyzické osoby nominované členy sdružení až na výkonného ředitele sdružení, jehož nominace je daná z titulu jeho funkce. Každá ze specializovaných odborných sekcí upravených v článku 3 bod 2 odst. a) a b) stanov, nominuje 2 fyzické osoby pro účely volby do předsednictva sdružení. Předsednictvo je voleno valnou hromadou na období čtyř roků, o volbě a odvolání členů předsednictva rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Opětovné zvolení je možné. Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení. Předsednictvo v rámci své působnosti projednává podněty, návrhy a pracovní výstupy z obou specializovaných sekcí, které následně využívá při reprezentaci sdružení.
2. Člen předsednictva může být v průběhu volebního období odvolán řádnou nebo mimořádnou valnou hromadou, která současně provede doplňující volbu platnou do konce původního volebního období.
3. Předsednictvo v průběhu volebního období za rezignujícího či zemřelého člena předsednictva kooptuje nového člena předsednictva.
4. Předsednictvo má 5 členů, přičemž na každé volební období budou nominováni a zvoleni vždy dva členové za každou specializovanou sekci sdružení. Pátým členem předsednictva je vždy z titulu svojí funkce výkonný ředitel sdružení.
5. Předsednictvo si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Funkční období činí 2 roky. Opětovné zvolení není možné. Ve funkci předsedy a místopředsedy předsednictva se pravidelně střídají zástupci obou sekcí, přičemž není možné, aby ve stejném funkčním období byly obě funkce obsazeny pouze zástupci jedné a té samé sekce. Administrativní záležitosti zajišťuje výkonný ředitel sdružení případně jiný pověřený člen sdružení.
6. Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Jednání svolává předseda, případně kterýkoliv člen předsednictva. O jednání se pořizuje písemný zápis (možno elektronicky), který je k dispozici členům sdružení.
7. Každý člen předsednictva má jeden hlas. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a současně je-li přítomen alespoň jeden člen předsednictva za každou z obou specializovaných sekcí. Nejsou-li na jednání předsednictva zastoupeny obě specializované sekce, není předsednictvo usnášeníschopné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas výkonného ředitele sdružení.
8. V případě, že předsednictvo není usnášeníschopné, svolá předseda a neučiní-li tak, kterýkoli člen předsednictva, náhradní zasedání předsednictva. Náhradní zasedání předsednictva musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení bez ohledu na ustanovení předcházejícího odstavce. V případě opakovaného neúspěšného svolání předsednictva, svolá předseda a neučiní-li tak, kterýkoli člen předsednictva, jménem předsednictva valnou hromadu.
9. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li stanovy většinu jinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas člena předsednictva – výkonného ředitele sdružení. V případě, že není obsazena funkce výkonného ředitele, rozhoduje při rovnosti hlasů členů předsednictva hlas předsedy předsednictva. Současně platí, že pokud předsednictvo rozhoduje o jmenování, odvolání nebo odměňování výkonného ředitele, tak výkonný ředitel nevykonává hlasovací právo a opět platí, že v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
10. Na jednání má přístup kterýkoliv člen sdružení bez podmínek, popř. nečlen po schválení většinou přítomných členů předsednictva.
11. Předsednictvo může přijímat rozhodnutí i mimo jednání způsobem „per rollam". Hlasování se uskutečňuje písemně, elektronickou komunikací (e-mailem) nebo faxem. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů předsednictva. Hlasování „per rollam" je písemně zaznamenáno do zápisu na nejbližším jednání předsednictva.

Článek 13
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je tvořena fyzickými osobami nominovanými členy sdružení. Dozorčí rada je volena a odvolávána valnou hromadou, o volbě a odvolání členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
2. Členem dozorčí rady může být i fyzická osoba nereprezentující člena sdružení v případě, že je schválena valnou hromadou a ztotožňuje se s preambulí a cíli sdružení.
3. Dozorčí rada především kontroluje naplňování plánu aktivit a finanční hospodaření sdružení.
4. Dozorčí rada má 3 členy a je volena na období 4 let. Opětovné zvolení je možné. Administrativní záležitosti zajišťuje výkonný ředitel sdružení, případně jiný pověřený člen sdružení.
5. Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za rok k vyhodnocení a kontrole aktivit a finančního hospodaření sdružení.
6. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Ohledně usnášeníschopnosti, náhradního zasedání, postupu v případě opakovaného neúspěšného svolání a rozhodování platí obdobně úprava stanovená pro předsednictvo.
7. Dozorčí rada se řídí jednacím řádem.

Článek 14
Výkonný ředitel

1. Pro zajištění správy, chodu a jiných běžných činností zřídí rozhodnutím valné hromady sdružení funkci výkonného ředitele. Výkonný ředitel je jmenován do funkce předsednictvem a za svoji činnost odpovídá předsednictvu a je jím řízen.
2. Výkonný ředitel zastupuje sdružení a jedná jeho jménem v rámci písemného zmocnění učiněného předsednictvem.
3. Funkce výkonného ředitele je placená. S výkonným ředitelem bude uzavřena písemná dohoda o odpovědnosti.
4. Výkonný ředitel vede práci kanceláře sdružení. V případě dalších pracovníků kanceláře, je výkonný ředitel jejich přímým nadřízeným, řídí a kontroluje jejich činnost a odpovídá za ně předsednictvu. Výkonný ředitel je oprávněn po dobu své nepřítomnosti určit svého zástupce z řad zaměstnanců kanceláře sdružení, vyjma hlasování na jednání předsednictva.

Hlava IV
Hospodaření a majetek sdružení

Článek 15
Majetek sdružení

1. Sdružení disponuje majetkem, který je řádně spravován a evidován v řádně vedeném účetnictví sdružení. Veškerý majetek je ve vlastnictví sdružení a nelze jej použít jinak, nežli pro naplňování cílů založení sdružení a k rozvoji další činnosti sdružení.
2. Za řádné vedení účetnictví a správu majetku sdružení plně odpovídá předsednictvo.
3. Roční vyúčtování a způsob nakládání s majetkem je výkonný ředitel společně s předsednictvem povinen předložit valné hromadě k projednání po kontrole ze strany dozorčí rady.

Článek 16
Jednatelské oprávnění

1. Jménem sdružení jednají a za sdružení podepisují předseda a místopředseda. V nepřítomnosti předsedy jednají jménem sdružení a za sdružení podepisují místopředseda a člen předsednictva, který zastupuje jinou sekci sdružení než-li místopředseda. V nepřítomnosti místopředsedy jednají jménem sdružení a za sdružení podepisují předseda a člen předsednictva, který zastupuje jinou sekci sdružení než-li předseda. V nepřítomnosti předsedy a místopředsedy jednají jménem sdružení a za sdružení podepisují alespoň 2 další členové předsednictva, kteří zastupují jiné sekce sdružení. Podepisují tak, že ke svému podpisu připojí název sdružení a uvedou svou funkci.
2. Sdružení mohou dále zastupovat na základě písemné plné moci pověřený zástupce, popř. výkonný ředitel.

Hlava IV

Závěrečná ustanovení

Článek 17
Stanovy sdružení


1. Změny a doplnění stanov nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. O přijímání, doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou ALDP. K témuž datu se ruší stanovy ze dne 28. listopadu 2011.

V Jihlavě, dne 4. 12. 2013
Ing. Ivo Klimša, předseda ALDP