aldp_uvodni_8.jpg

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků ( ALDP) sdružuje významné lesnické společnosti a největší zpracovatele dřeva v ČR. Firmy sdružené v ALDP obsluhují více než 80 % komplexních lesnických zakázek státního podniku Lesy ČR a zpracují přes polovinu dříví vytěženého v ČR.

Katr_new.jpg

KATR s.r.o.

Společnost KATR s.r.o. je moderní a stabilní soukromá lesnická firma působící na trhu od roku 1991. Poskytuje komplexní lesnické služby vlastníkům lesa, na které navazují provozy zpracování dřeva. KATR s.r.o. zaměstnává cca 180 stálých zaměstnanců, roční obrat společnosti se pohybuje kolem 800 mil. korun při objemu 100 000 kubíků zpracovaného dříví. Hlavní důraz je kladen na kvalitu výrobků a prováděných prací, při využití moderních technologií a zkušeností zaměstnanců.

Pradedsky_1.jpg

Pradědský lesní závod, a.s.

Společnost Pradědský lesní závod, a.s. je stabilní lesnická firma působící od roku 1992 v Moravskoslezském kraji. Firma poskytuje komplexní lesnické služby vlastníkům lesa, včetně dodávky sazenic, těžby dříví harvestorovou technologií a dopravy dříví. Vedle lesnických činností rozvíjí firma i zemědělskou činnost. Hlavní důraz je kladen na modernizaci technologií, kvalifikaci zaměstnanců a kvalitu prací.

Lescus_1.jpg

Lescus Cetkovice, s.r.o

Společnost Lescus Cetkovice, s.r.o., je soukromá firma, provozující lesní školkařskou výrobu a poskytující lesnické služby vlastníkům lesů, na trhu působí od roku 1993. Společnost působí na trhu v České republice a Rakousku, kde je zároveň vlastníkem školkařské firmy NATLACEN GmbH. Školkařská výroba se zaměřuje na produkci prostokořenných i krytokořenných sazenic. Společnost poskytuje také kompletní servis v péči o kultury a ochranu lesa.

lesoskolky.jpg

LESOŠKOLKY s.r.o.

Společnost LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem vznikla v roce 1992 a v současné době obhospodařuje 205 ha školek na území Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského a Karlovarského kraje. LESOŠKOLKY s.r.o. pěstují kompletní sortiment lesních dřevin, dále domácí keře, bohatý sortiment sadby na vánoční stromky. Celkem připravují každý rok pro prodej 20-25 miliónů sadby. Společnost zaměstnává 30 technických pracovníků + 60 stálých pracovníků. Sezónních pracovníků zaměstnává průměrně 100 po dobu 9 měsíců.

1_picecka.jpg

1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. je středně velká rodinná společnost působící na středoevropském trhu, zabývající se pěstební a těžební činností u státních i soukromých lesů. Společnost těží ročně okolo 500 000 kubíků dřeva, které částečně sama zpracovává do konečného produktu, tzv. bednění, převážně pro automobilový průmysl. Společnosti 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. zaměstnává přes 80 stálých zaměstnanců a více než 300 externích partnerů.

LESSaTIMBER.jpg

LESS&TIMBER, a.s.

Společnost LESS & TIMBER, a.s. je významným výrobcem truhlářského a stavebního řeziva a radiálních lamel s navazující výrobou lepeného hranolu, jehož je největším výrobcem v České republice a jedním z největších v Evropě. Od 1. ledna 2015 je společnost součástí české investiční skupiny Jet Investment investující do tradičních českých podniků s mnohaletou historií. Společnost LESS & TIMBER, a.s. patří k významným zpracovatelům kvalitní kulatiny v Evropě.

LDF.jpg

LDF Rožnov a.s.

Společnost LDF Rožnov a.s. je moderní a stabilní soukromá lesnická firma, která se zabývá komplexními lesnickými službami od pěstebních činností, dopravu dřiví až po těžební práce harvestorovou technologií. Firma zaměstnává 50 stálých zaměstnanců, roční obrat firmy se pohybuje kolem 500 mil. korun při objemu 250 000 m3 vytěženého dříví.

Jihozapadni_drevarska.jpg

Jihozápadní dřevařská a.s.

Společnost Jihozápadní dřevařská a.s., vznikla v roce 1999 za účelem podnikání v oblasti komplexních lesnických služeb pro veškeré vlastníky lesa. Hlavním výrobním programem je komplexní výroba dříví, obchod s dřívím, doprava dříví a pěstební práce v lesním hospodářství. Společnost neustále rozšiřuje své kapacitní možnosti a modernizuje své technologie ve všech oblastech svého působení. Zvláště se zaměřuje na technologickou modernizaci v oblasti těžby a přibližování dříví harvestorovými technologiemi a dopravy dříví.

Fotot_LST.jpg

LST a.s.

Společnost LST a.s. sídlí v Trhanově na Chodsku a je jednou z tradičních českých firem podnikajících především v oblasti lesnictví, zpracování dřeva a v navazujících službových a výrobních oborech. Kromě těchto základních podnikatelských směrů rozvíjí výrobu bukové spárovky ve své divizi Veselí n.M. a též zpracování těžebních zbytků pro energetické účely. Tržby firmy se v posledních letech pohybovaly v průměru kolem 1 miliardy Kč. LST a.s. zaměstnává v ČR cca 250 pracovníků.

kloboucka_660x325.jpg

Kloboucká lesní, s.r.o.

Společnost Kloboucká lesní je stabilní tuzemskou lesnickou firmou působící na českém trhu od roku 1998. Provádí veškeré pěstební i těžební práce, dopravu dřeva i jeho následné zpracování. Hlavní důraz klade na odborné a vysoce kvalitní provedení práce s využitím moderních technologií. V současné době zaměstnává více než 230 stálých zaměstnanců. Aktivity firmy jsou jak celorepublikového tak i mezinárodního rozsahu.

UNILES_new.JPG

UNILES, a.s.

Společnost UNILES patří mezi největší tuzemské lesnické firmy. Vlastníkům lesů nabízí kvalifikované provedení pěstebních i těžebních lesnických prací a zobchodování dříví. Roční obrat společnosti se v současnosti pohybuje kolem 2,5 mld. Kč a zaměstnává více než 250 pracovníků.

12.jpg

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Firma Lesostavby Frýdek-Místek je moderní a stabilní soukromou firmou působící v oblasti stavební výroby a lesnictví. Průměrný roční obrat firmy se pohybuje kolem 1,15 mld. Kč a v sezóně zaměstnává 450 až 500 zaměstnanců.

10.jpg

Holzindustrie Chanovice s.r.o.

Společnost Holzindustrie Chanovice s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny HAAS GROUP se sídlem v bavorském Falkenbergu. Hlavním výrobním programem je výroba lepených třívrstvých desek, výroba lepených středových desek, výroba lepených vazníků a lepeného dřeva BSH, výroba konstrukčního dřeva KVH, výroba lepených latí a v neposlední řadě výroba pelet. Společnost zaměstnává v současné době 380 zaměstnanců a roční obrat v roce 2013 činil 1. mld. Kč. Celkový roční pořez především smrkové kulatiny je 250 000 m3.

09.jpg

Mondi Štětí a.s.

Mondi Štětí je předním výrobcem vysoce kvalitního pytlového a sulfátového balícího papíru, a významným evropským dodavatelem buničiny a papíru na výrobu obalů z vlnité lepenky. Mondi Štětí ročně vyrobí více než 500 000 tun buničiny a papíru prvotřídní kvality, ročně zpracuje téměř 2,3 mil. m3 dříví, zaměstnává 570 osob a roční obrat činí 9 mld. Kč.

08.jpg

Opavská lesní a.s.

Opavská lesní je obchodní lesnickou firmou působící v Moravskoslezském kraji, ale řadí se mezi nejvýznamnější dodavatele služeb pro lesní hospodářství v celé ČR. Provádí komplexní lesnickou činnost od pěstování sazenic lesních dřevin, pěstební práce v lese, těžbu, přibližování, až po odvoz dříví. Společnost měla v roce 2013 roční obrat přes 1 mld. Kč a zaměstnává téměř 150 pracovníků.

07.jpg

Petra spol. s r.o.

Společnost PETRA podniká zejména v lesním hospodářství a obchodu se dřevem. Využívá moderní technické vybavení a zaměstnává vysoce kvalifikované zaměstnance. Firma zaměstnává téměř 180 osob, roční obrat činí 2,5 mld. Kč a za rok vytěží více než 1 mil. m3 dříví.

02.jpg

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

Mayr-Melnhof Holz Paskov zpracovává jehličnaté dříví o objemu přes 1 mil. m3 a úzce spolupracuje s provozem společnosti Biocel Paskov.Mayr-Melnhof Holz Paskov je součástí rakouského holdingu se sídlem v Leobenu. Společnost v ČR zaměstnává 250 osob a roční obrat činí téměř 3,8 mld. Kč.

03.jpg

Biocel Paskov a.s.

Biocel Paskov je významným evropským producentem viskózového vlákna. Společnost je součástí rakouské skupiny Lenzing. Roční obrat Biocelu Paskov se pohybuje kolem 4,4 mld.Kč a zaměstnává téměř 400 pracovníků.

01.jpg

KRONOSPAN ČR, spol. s r.o.

KRONOSPAN ČR patří mezi největší a nejmodernější závody skupiny KRONOSPAN - světového lídra ve výrobě aglomerovaných materiálů na bázi dřeva. V Jihlavě vyrábí nábytkářské a stavební desky na bázi dřeva. Průměrný roční obrat firmy se pohybuje kolem 8,8 mld.Kč a zaměstnává téměř 450 zaměstnanců.

04.jpg

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

Společnost Stora Enso Wood Products Ždírec je součástí nadnárodního koncernu Stora Enso se sídlem ve Finsku. Mezi hlavní produkční aktivity patří výroba a prodej stavebně-konstrukčního řeziva, latí, palubek a materiálu na výrobu lepených nosníků KVH. Celkový roční objem zpracované převážně smrkové kulatiny se ustálil na hranici zhruba 1 mil. m3

05.jpg

Wotan Forest, a.s.

Společnost Wotan Forest, a.s. zaměřuje svou činnost na zpracování dřeva, výrobu dřevěného programu, dětškých hřišť, školkařskou činnost a poradenství v oblastech obnovy a pěstování lesa, realizaci okrasné zeleně i rekultivace. Roční obrat firmy činí 1,3 miliardy Kč a zaměstnává více než 500 zaměstnanců.

Tiskové zprávy

ZprávaVelikostDatum
složka  Reakce ALDP na programové prohlášení vlády.pdf174,00 kB10.ledna 2022
složka  ALDP má nové vedení.pdf170,93 kB10.prosince 2021
složka  Pomoc členských firem ALDP jihomoravské oblasti zasažené tornádem.pdf167,46 kB2.července 2021
složka  Volné pracovní místo - koordinátor, specialista ALDP a ACPP.pdf400,07 kB25.března 2021
složka  Vyjádření ALDP k diskuzi o emisích uhlíku a LULUCF.pdf182,29 kB3.února 2021
složka  Při vývozu dřeva do třetích zemí je důležitá účinnost ošetření proti škůdcům.pdf93,26 kB23.září 2020
složka  Setkání ALDP s ministrem průmyslu a obchodu.pdf233,91 kB21.února 2020
složka  Rozhovor s T. Paříkem, předsedou předsednictva ALDP.pdf249,33 kB12.února 2020
složka  ADLP žádá dotčená ministerstva o stanoviska a návrhy opatření k řešení kritické situace v lesích.pdf181,04 kB7.února 2020
složka  Asociace má nové vedení.pdf170,73 kB6.prosince 2019
složka  Podporujme využití dřeva jako stavebního materiálu.pdf148,64 kB20.listopadu 2019
složka  Reakce ALDP na memorandum SVOL.pdf171,15 kB21.října 2019
složka  Poučme se v boji s kalamitou v sousedních zemích.pdf151,10 kB10.října 2019
složka  ALDP - Vichřice zvýšila naléhavost urychleného řešení kůrovcové kalamity.pdf183,82 kB8.října 2019
složka  Reakce ALDP na vyhlášení tendru LČR 2020+.pdf170,07 kB22.září 2019
složka  Reakce ALDP na schválení novely LZ.pdf85,29 kB16.září 2019
složka  ALDP vítá rozšíření rajonizace a uvolnění pravidel pro obnovu lesa.pdf120,85 kB4.září 2019
složka  TZ ALDP - Opatření jsou nedostatečná.pdf216,04 kB29.dubna 2019
složka  TZ ALDP - Potřebujeme více zahraničních dělníků.pdf162,48 kB7.března 2019
složka  Novela lesního zákona je dobrý krok v boji s kůrovcovou kalamitou.pdf560,01 kB6.února 2019
složka  Reakce ALDP na kalamitní opatření MZe.pdf567,22 kB14.prosince 2018
složka  Stanovisko ALDP k tendrům 2019+.pdf570,41 kB26.září 2018
složka  Reakce ALDP na zalesňovací vyhlášku.pdf585,45 kB26.září 2018
složka  Reakce ALDP na prohlášení vládních činitelů.pdf499,55 kB16.května 2018
složka  Novým ředitelem ALDP se stal Ivan Ševčík.pdf168,05 kB1.března 2018
složka  ALDP hledá nového ředitele.pdf467,86 kB18.ledna 2018
složka  Nové předsednictvo a nový člen ALDP.pdf501,56 kB15.prosince 2017
složka  Reakce na článek v HN.pdf469,03 kB8.listopadu 2017
složka  Reakce na ukoncovani smluv .pdf468,49 kB27.září 2017
složka  Reakce na petici Strany zelených _170816.pdf481,53 kB16.srpna 2017
složka  Noví členové lesnické sekce ALDP 2017.pdf512,93 kB18.května 2017
složka  DSR Hlasujte.pdf271,23 kB21.února 2017
složka  Kolektivní smlouva vyššího stupně_ALDP_OS_DLV.pdf709,81 kB27.ledna 2017
složka  Reakce ALDP na článek ihned_Lesníci po inventarizaci Lesů pátrají, kam zmizely miliony kubíků dřeva.pdf491,30 kB12.ledna 2017
složka  PF 2017 ALDP.jpg131,44 kB1.ledna 2017
složka  Stanovisko ALDP k tendrům LČR 2017.pdf494,03 kB2.listopadu 2016
složka  TZ DSR otevření ročníku.pdf208,33 kB10.října 2016
složka  Kurovcova kalamita 2016 TZ AK.pdf635,85 kB1.března 2016
složka  DSR16 zahájení hlasování.pdf285,67 kB22.února 2016
složka  Změny_vedení_a_nový_člen_ALDP_LESOŠKOLKY.pdf239,50 kB9.prosince 2015
složka  Nový člen ALDP - LESS & TIMBER, a.s..pdf243,83 kB24.dubna 2015
složka  ALDP jednala s LČR o Koncepci_150219.pdf513,52 kB23.února 2015
složka  Reakce ALDP na tiskovou zprávu FSC ČR _141110.pdf424,63 kB10.listopadu 2014
složka  Pozvánka na představení Koncepce rozvoje Lesů ČR 2015-2019.pdf334,96 kB28.října 2014
složka  TZ ALDP - Dva noví členové lesnické sekce a změna na pozici výkonného ředitele.pdf351,05 kB15.října 2014
  TZ ALDP přijala nové členy do lesnické sekce.docx64,34 kB1.července 2014
  TZ LKD Čr - lesnicko-dřevařská komora Čr spojuje lesníky a dřevaře.doc215,50 kB1.července 2014
  Prohlášení ALDP k mediálním výstupům Zdeňka Valného.docx54,42 kB15.května 2014
složka  Audit ADP 2013.pdf447,71 kB31.března 2014
  TZ k založení ALDP.docx43,89 kB9.prosince 2013
  TZ ALDP k investici v dřevozpracujícím průmyslu.docx41,85 kB5.listopadu 2013
složka  Připojeni ADP k Staroranské deklaraci.pdf991,61 kB23.října 2013
  ADP ke kulatému stolu Mze.docx41,61 kB11.října 2013
  ADP vítá zahájený proces narovnávání smluvního vztahu u lČr.docx39,53 kB12.června 2013
složka  komentar vykonneho reditele adp k vyberovemu rizeni na gr lcr pro lesnickou praci_04.04.2013.pdf131,31 kB4.dubna 2013
složka  Sloupek Ivo Klimši v týdeníku Ekonom Dřevaři potřebují stabilitu a otevřenost.pdf107,51 kB13.prosince 2012
  Vystoupení ADP na XV. sněmu lesníků - Význam ekonomických dat v LH pro dřevozpracující průmysl.doc310,00 kB18.října 2012
  Připomínky ADP k návrhu zákona o dřevě.docx188,47 kB31.května 2012
  vyjádření ADP k indexu cen dříví za 1.q 2012.docx40,00 kB16.května 2012
  clanek v tydeniku ekonom_firmy v oboru museji vystupovat jednotne_06.05.2012.docx16,63 kB6.května 2012
  Rozhovor pro Lesnickou práci - Podnikání v oboru se až příliš točí kolem tendru Lesů ČR.docx86,62 kB6.května 2012
  Dopis ADP na GŘ LČR s návrhy k tendru.doc73,00 kB13.února 2012