Orgány ALPD

 

Předsednictvo ALDP

Předseda předsednictva: Ing. Petr Jelínek

Místopředsedkyně předsednictva: Ing. Kateřina Kupková

Členové předsednictva:

Ing. Tomáš Pařík

Ing. Luděk Szórád

Ing. Ivan Ševčík 

Ing. Petr Jelínek

Ing. Petr Jelínek

Předseda předsednictva ALDP

Petr Jelínek působí v provozních pozicích v lesnictví již 28 let. Celou profesní karieru spojil s firmou UNILES a.s. v Rumburku. V současné době je členem představenstva a výkonným ředitelem UNILES a.s. Na starosti má řízení výrobních a obchodních divizí firmy UNILES a.s.,strategii a koncepci rozvoje firmy.

„Propojení lesnických a dřevařských firem umožní lépe reagovat na podněty z lesnicko-dřevařského sektoru včetně komunikace se státním podnikem Lesy ČR.“

Ing. Kateřina Kupková

Ing. Kateřina Kupková

Místopředsedkyně předsednictva ALDP

Kateřina Kupková je generální ředitelkou a předsedkyní představenstva Lenzing Biocel Paskov, a.s. Do společnosti nastoupila v roce 2001 jako manažerka controllingu, od roku 2010 vykonávala funkci finanční ředitelky a členky představenstva. Před rokem 2001 pracovala na pozici senior auditora v EY. Je rovněž členkou představenstva  Asociace českého papírenského průmyslu.

          „Dřevo je cennou, přirozenou obnovitelnou surovinou a výchozím bodem pro výrobu vláken ve skupině Lenzing. V Paskově                   probíhá první krok výroby vláken rostlinného původu: udržitelná výroba buničiny.“

Ing. Tomáš Pařík

Ing. Tomáš Pařík

Člen předsednictva ALPD

Od roku 1999 se pohybuje v nákupu dřeva pro klíčové zpracovatele na domácím trhu. V roce 2000 se podílel na založení nákupní organizace Wood & Paper a.s., v níž doposud pracuje ve vedoucí pozici. Ve stejném období zastupuje domácí papírenský průmysl v lesnických otázkách při evropské papírenské asociaci CEPI v Bruselu.

„Dřevo je jediná obnovitelná surovina, kterou má naše společnost dlouhodobě k dispozici. Cílem odpovědné společnosti by mělo být maximální využití dřevní hmoty udržitelným způsobem. České lesnictví má v tomto ohledu dlouhodobou tradici. Pevně věřím, že zvyšování kapacit zpracování dřevní hmoty na našem území je ku prospěchu celé společnosti a především lesnicko-dřevařského sektoru. Export a prvoplánově vyráběná energie ze dřeva nás vrací o stovky let zpět a zvětšuje otazníky nad budoucností našeho oboru.“

Ing. Luděk Szórád

Ing. Luděk Szórád

Člen předsednictva ALPD

V lesnickém oboru aktivně působí od roku 2010. V roce 2012 nastoupil do společnosti Kloboucká lesní s.r.o.. Od roku 2014 pracuje v Kloboucké lesní s.r.o. na pozici ředitele lesní výroby a od roku 2015 je zároveň i jejím prokuristou.

„Nyní více než kdy dříve je důležité, aby se soukromé firmy spolu s vlastníky a správci lesů pokusili sjednotit v zásadních otázkách, které ohrožují lesnictví, společně přispěli k jejich řešení a stabilizaci celého sektoru.“

Ing. Ivan Ševčík

Ing. Ivan Ševčík

Člen předsednictva ALPD, výkonný ředitel

Ivan Ševčík působí ve funkci výkonného ředitele ALDP od roku 2018. Je zodpovědný za celkový chod asociace a komunikaci s jejími členy a partnery. Současně také působí v Asociaci českého papírenského průmyslu a podílí se na realizaci společných projektů obou asociací. Do roku 2018 působil ve vrcholových manažerských pozicích ve vydavatelském oboru v oblastech řízení, obchodu a výroby.

„Mým cílem je podporovat společný postup lesníků a dřevařů v rámci ALDP a budu se maximálně snažit plnit aktuální úkoly ALDP a pomoci dlouhodobé prosperitě celého českého lesnicko-dřevařského sektoru.“

 

Dozorčí rada ALDP:

Předseda dozorčí rady: Ing.Tomáš Havlík

 

Členové dozorčí rady:

Ing. Václav Junek, CSc.
JUDr. Radek Nápravník