Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)

ALDP je profesní sdružení právnických osob podnikajících v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu, které chce přispět ke kultivaci a pozitivnímu rozvoji prostředí lesnicko-dřevařského sektoru.

S přesvědčením o prospěšnosti zodpovědného hospodaření s dřevní surovinou a výrobků z ní, směřuje úsilí asociace k podpoře zvyšování spotřeby tuzemského dříví a jeho zpracování s vysokou přidanou hodnotou.

Aktuality a tiskové zprávy

Přečtěte si – naše tiskové zprávy a aktivity

2.11.2022: ALDP podporuje návrh novely lesního zákona

Lesní úřady by se měly osamostatnit pod ministerstvo, navrhují odborníci Zástupci zpracovatelských firem, lesníků, vlastníků lesních pozemků, ochránců přírody i akademické sféry se shodují, že je potřeba velká změna lesního zákona. Jedním z osmi bodů, které prosazují...

7.10.2022: Společnost Stora Enso slavnostně otevřela moderní linku na výrobu CLT panelů

Společnost Stora Enso slavnostně otevřela moderní linku na výrobu CLT panelů 7.10.2022 Společnost Stora Enso dnes ve Ždírci nad Doubravou slavnostně otevřela novou linku na výrobu křížem lepených (CLT) panelů. Společnost do nové linky investovala 79 milionů eur....

20.9.2022 – ALDP partnerem Konference Kombinované stavby & udržitelné stavebnictví v rámci veletrhu FOR ARCH

ALDP byla partnerem Konference Kombinované stavby & udržitelné stavebnictví v rámci veletrhu FOR ARCH. Hlavní témata: reálné možnosti výměny běžně používaných materiálů v konstrukci budovy, za materiály z obnovitelných surovin (zejm. dřeva) se snížením uhlíkové...

Profesní organizace: POŽÁR V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO NEMŮŽE ZŮSTAT BEZ REAKCE

POŽÁR V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO NEMŮŽE ZŮSTAT BEZ REAKCE JE NEZBYTNÉ ZAHÁJIT DISKUZI O PŘÍSTUPU KE KRAJINĚ A OCHRANĚ PŘÍRODY I ŘEŠENÍ POŽÁRNÍCH RIZIK V LESÍCH Bezprecedentní požár v NP České Švýcarsko odhalil mnoho hrozeb, které souvisejí s klimatickou změnou, přístupy k...

Dřevostavby představují ekologický způsob bydlení. Za jeden dům je vysazeno 200 sazenic nových stromů.

Dřevostavby představují ekologický způsob bydlení. Za jeden dům je vysazeno 200 sazenic nových stromů. Dřevostavby představují moderní a ekologický způsob bydlení. Nabízí pevnost, statiku i dobré tepelněizolační vlastnosti. Je také důležité zmínit ekologické...

Reakce Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) na požár v Národním parku (NP) České Švýcarsko

Reakce Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) na požár v Národním parku (NP) České Švýcarsko ALDP považuje rozsáhlý lesní požár v oblasti NP České Švýcarsko za dramatickou přírodní katastrofu, která nemá v novodobé historii českého lesnictví obdobu....

Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) udělilo na svém květnovém jednání Asociaci lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) statut pozorovatele na dobu jednoho roku.

Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) udělilo na svém květnovém jednání Asociaci lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) statut pozorovatele na dobu jednoho roku. Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR udělilo na svém květnovém jednání Asociaci...

Lesnicko-dřevařský sektor aktivně řeší surovinovou politiku dřeva ČR

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (FLD ČZU) v Praze se dohodla se zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na zastřešení zpracování surovinové politiky dřeva ČR ve spolupráci se subjekty z lesnicko-dřevařského...

Poslanci navrhli změnu ohledně dokazování podmínek udržitelnosti u biomasy

Splnění podmínek udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u biomasy by mělo být možné dokládat až do konce letošního roku nejen příslušným dokladem podle evropského předpisu, ale také čestným prohlášením. Plnění kritérií by měli dokladovat také výrobci, dovozci...

Stanovisko k Legislativnímu návrhu EU č. 2021/0366 (COD) týkajícímu se komodit a produktů spojených s odlesňováním a degradací lesů

Společné stanovisko Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (zkr. SVOL) a Asociace lesnických a dřevařských podniků (zkr.ALDP) k Legislativnímu návrhu EU č. 2021/0366 (COD) týkajícímu se komodit a produktů spojených s odlesňováním a degradací...

Lesnických organizací

Dřevozpracujících firem

Zodpovědné a udržitelné hospodaření s lesy

ALDP chce přispět ke kultivaci a pozitivnímu rozvoji lesnicko-dřevařského sektoru. S přesvědčením o prospěšnosti zodpovědného hospodaření s dřevní surovinou a výrobků z ní směřuje úsilí asociace k podpoře zvýšení spotřeby tuzemského dříví a jeho zpracování s vysokou přidanou hodnotou.

Vytyčených cílů chce asociace dosáhnout cestou konstruktivního jednání, otevřené diskuze a aktivní spolupráce na různých úrovních s ostatními složkami občanské společnosti, jakož i se všemi orgány správy státu a Evropské unie.

houby v lese na pni

Hlavní oblasti naší činosti

Zpracování dřeva s vysokou přidanou hodnotou

 Dřevozpracující průmysl je významným odvětvím národního hospodářství, které má v České republice dlouholetou tradici a celospolečenský význam. 

Trvale udržitelné hospodaření v lesích

Podporujeme zachování produkční funkce lesů pro udržení a rozvoj dřevo-zpracujícího průmyslu v ČR.

Dřevo jako materiál budoucnosti

Udržitelně vyrobené produkty na bázi dřeva s dlouhou životností přispívají k dosažení klimatické neutrality.

Předpisy EU z pohledu ALDP

Přehled klíčových předpisů EU z pohledu ALDP: Zelená dohoda pro EU, Evropský klimatický zákon a další.

Kontaktujte nás

1 + 12 =